Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

Program for trade forecasting

Using of this program increase chanses of trader in right decision-making

Geleceğe tek bir bakış, bizim bütün varoluşumuzu anlamsız kılacaktır! Ticari tahminler, Foreks piyasası ile ilgili tahminler, makroekonomik tahminleme. Foreks piyasası, fon piyasası ve hammadde piyasasında doğru tahminlenmiş ticari kararlar. Bütün bunlar nelerdir?
Ticarettir! Bütün evrim sürecini hareketlendiren bir eylemdir. Arz ve talep, her hangi bir fiyatın iki bileşenidir, ve talihimiz varmış ki bütün ayrıntılarıyla değişme yasalarını sonuna kadar asla öğrenemeyeceğiz.

Foreks piyasası ve borsada aktif ticareti. Fiyat oluşturulurken piyasanın her dolaysız katılımcının bakış açısının hesaba katıldığı şartlardaki reel tahminleme açısında bizim uzmanlaşmakta olduğumuz doğrultu işte budur.

Foreks piyasasında para nasıl kazanılır? Her şey çok basittir aslında. Sadece ve sadece çoğunluğun arasına gireceksiniz bu kadar. Satacaksan piyasanın ortaklarının büyük çoğunluğuyla beraber sat, satınalacaksan büyük çoğunluk işte bunu yapmak durumunda olacaktır. Aksi durumunda üzgünüz ama pek çok şey kaybetmiş olacaksın, ayak uyduramamış talihsiz azınlık kaybetmiş olacağı gibi.

Doğru tahminleme nasıl yapılmalı? Güncel durum nasıl doğru tahmin edilir? Ve doğru ticari karar nasıl öngörülür? Foreks piyasası olsun fon (esham ve tahvilat) piyasası ya da hammadde piyasası olsun ticati tahminleri gerektiren herhangi bir piyasanın sayısız ortakları mevcuttur, tam kaç piyasa ortağının harekete geçeceğini bir kimse sayamamıştır oysa bilgisayar ekranınızda gördüğünüz ve saniyeden saniyeye hatta daha sık değişen fiyatın onlardan herbirinin aldığı ve alacağı karara bağlı oldğunun altını çizmek doğru olacaktır! Saniyenin her kesri kadar zamanında bu dünyada bir şeyler değişmekte, ve işte bu ‘BİR ŞEYLER’in yüzünden TALEP ve ARZ da ayni anda değişmektedir. Başka bir deyişle, trader (satıcı)nın tabiriyle SELL (SAT) ya da BUY (AL).

Saniyenin her kesri kadar zamanında biriler, fiyatın düşeceğini zannederek satar, diğerleri ise fiyatın yükseleceğini düşünüp buna göre alımı yapar.
Trade forecaste (Ticari tahmin) programı Size, doğru tahminlediğiniz ticari kararlarınızın ayak uyduracağı büyük çoğunluğunu gösterecektir.
Trade forecaste (Ticari tahmin) programı, piyasa ortaklarının belirli dönemdeki döviz, hisse senetleri, endeks, tahviller alım veya satımına olan ‘SELL’ (SAT) veya ‘BUY’ (AL) (‘Özenci’ fonksiyonu) diye duygusal eğilimini göstermektedir.

Trade forecaste (Ticari tahmin) programı, belirli bakım açısından / değişmeden, daha iyi, daha kötü / daha önceki döneme göre (‘Özenci fonksiyonu’) gibi herkesin görüşlerinin ortalamasının öğrenilmesini sağlamaktadır, yada rakamsal olarak (‘Profesyonel’ fonksiyonu), pazarlanan endekslerin beklenilen rakamları ve çıkan makroekonomik göstergelere göre hesaplamaktadır. Trade forecaste (Ticari tahmin) programı, kendinizi profesyonel olarak görüyor ve belirli finans malzemesinin tahminlemesi ile ilgili daha net bilgiler elde etmek istiyorsanız ‘Profesyonel’ fonksiyonunu seçip herhangi bir finansman malzeme ile ilgili net rakamsal görüşünüzü girerek yollayabilecek, karşılığında piyasanın tüm ortaklarının net rakamsal değerinin ortalamasını alabileceksiniz. Trade forecaste (Ticari tahmin) programı, piyasanın her ortağının görüğünü hesaba katarak belirli bir süre için ortalama değerini ortaya çıkarmaktadır. Trade forecaste (Ticari tahmin) programının yardımıyla tüm çıkış makroekonomik göstergeleri ile ilgili piyasanın tüm ortaklarının görüşlerini takip edebileceksiniz. Trade forecaste (Ticari tahmin) programı ayni işletme prensibiyle piyasanın her ortağının görüşünü hesaplar ve ortalamasını çıkarır. ‘Özenci’ fonksiyonunu seçip döviz çiftleri veya endeksler, ya da önceki zaman periyoduna göre makroekonomik göstergeleri ‘Daha iyi / daha kötü’ diye belirterek ‘SELL’ – ‘BUY’ açısından emrinizi yolladığınız takdirde Trade forecaste (Ticari tahmin) programı bütün ortakların görüşlerinin ortalamasını hesaplayıp ekranınızda piyasanın hangi doğrultuda gideceği (duygusal) eğilimlerini dövizler, endeksler, senetler, daha önceki periyoda göre makroekonomik göstergeler açısından ‘daha iyi’ – ‘daha kötü’ diye ‘SELL’ – ‘BUY’ yönünde aşağı / yukarı giden mum grafiker şeklinde görüntüleyecektir. ‘Profesyonel’ opsiyonunu açacağınızda rakamsal ortalama tahmininin alınabilmesi için yine rakamsal olarak kendi tahmininizi belirtmeniz gerekecektir. Bu veriler zaten realde ortaya çıkan rakamlardan daha doğru çıkacaktır çünkü Trade forecaste (Ticari tahmin) programı, piyasanın ortaklarını daha etraflı hesaplayıp herbirinin tahmini kapsayabilecek durumundadır.

Programı real bir örnekte deneyelim. Trade forecaste (Ticari tahmin) programını kullanmada güdülen amaç, piyasanın Trade forecaste (Ticari tahmin) programını kullanmakta olan bütün ortaklarının görüşlerinin ortalamasını öğrenmek ve yukarıda bahsolunan büyük çoğunluğunun görüşlerine ulaşmak istediğinizde kendi görüşünüzü de kaçınılmaz olarak belirtmelisiniz. ‘Özenci’ opsiyonu tuşlandığında: ilgili görüşünüz istisnasız bütün döviz çiftleri, hisse senet, hammadde ve fon endeksleri yönünden ‘SELL’ veya ‘BUY’ iki kategori olarak yansıtılmış olacaktır. Trade forecaste (Ticari tahmin) programı görüşünüzü de göz önüne alıp hesaba katacak, piyasanın tüm ortaklarının görüşlerine katıp hesaplayacak, Sizin gibilerinin görüşleriyle birlikte ortalamasını çıkaracaktır. Trade forecaste (Ticari tahmin) programını yalnızca satıcı (Trader)ler kullanmakta olduğundan dolayı ekranınızda yukarıda bahsolunan piyasa çoğunluğunun belirli zaman dilimi içerisinde hesaplanan görüş ortalaması görüntülenmiş olacaktır. Ayni şekilde Trade forecaste (Ticari tahmin) programı yardımıyla piyasanın ortaklarının görüşlerinin ortalamasını belirli bir zaman periyodu için ayrıca 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24 saat öncesinden öğrenebileceksiniz. Onun için kendi tahmininizi belirtmeniz şartttır, örneğin şu an saat 0.00, döviz çifti veya endeksin saat 9.00 da yani dokuz ssat sonra ne olacağına dair görüşünüz nedir? Fiyatlarda artışın olacağının yönündesiniz. Onun için BUY a tıklayacaksınınz yani fiyatın 9 saat sonraki hareketi ile ilgili görüşünüzü belirteceksiniz. Program görüşünüzü hasaplayıp piyasanın bütün ortaklarının ortalamasının çıkaracak ve istediğiniz zaman periyodu için Size dövizin tahmin edilen fiyatının dokuz ssat sonra nasıl değişeceğini gösterecektir. Bir ya da iki saat geçtikçe Siz, saat 9daki yani artık yedi ya da sekiz saat sonraki fiyatın ne olacağına yine bakabileceksiniz. Gayet tabi ki tahmininiz değişebilir. Bununla beraber ‘SELL’ i tıklayarak Trade forecaste (Ticari tahmin) programı yine görüşünüzü hesaplayıp piyasanın bütün ortaklarının ilgili fiyatın saat 9 itibarıyle yani yedi ya da sekiz saat sonra artış veya düşüşüne dair tahminlerinin ortalamasını çıkaracaktır. İlgili mum grafiğinde, 24 saat öncesinden ve istediğiniz her an itibarıyle ortakların fiyatın saat 9 için artış veya düşüşüne dair tahminlerinin ortalamasını görebileceksiniz. Bu, Trade forecaste (Ticari tahmin) programının görüşünüzü ne zaman hesaba katmış olduğuna bağlı olacaktır. Ayni şekilde ortakların 12, 15, 24 v.s. saat öncesinden görüşlerini öğrenmek istediğinizde Trade forecaste (Ticari tahmin) programı Size bütün ilgili verileri görüntüleyecektir. Zaman periyodlarının mum dilimlerine bölünüşü, ticari terminalinin interfacine tam özdeş yapılmaktadır yani 1 dak, 5 dak, 15 dak, 1saat, 4 saat, bir gün, bir hafta, bir ay. ‘Profesyonel’ opsiyonunu seçeceğinizde Trade forecaste (Ticari tahmin) programı yine piyasanın ortaklarının görüşlernin ortalamasını öğrenmenizi sağlayacaktır fakat ‘Yukarı - Aşağı’ yada ‘Daha iyi – daha kötü’ gibi duygusal yönünde değil net rakamsal değer olarak gösterecektir. Tabi ki sadece ‘ŞİMDİ’ diyebileceğimiz şimdiki an hariç bütün finansman araçlarla ilgili istediğiniz an için kendi rakamsal tahmininizi yollayabilecek ve genel rakamsal ortalamasını elde edebileceksiniz. Şimdiki zaman için ortalamalara ancak ‘Aşağı-yukarı’ yani ‘Sell – BUY’ olarak duygusal tahminler çıkarılabilecektir. ‘Profesyonel’ opsiyonunu kullanmak suretiyle Trade forecaste (Ticari tahmin) programı, piyasanın ortaklarının ticari bir trendin beklenen yönüne yönelik görüşünü öğrenmenizi sağlayacaktır. İnterface in gereken penceresinde ‘Yön’ opsiyonunu seçip o pencerede ilgili trendin global hareketinin zaman ile fiyatına dair görüşünüzü belirteceksiniz. Trade forecaste (Ticari tahmin) programı yine piyasanın bütün ortaklarının ortalamasını çıkaracak ve trendin zaman ve fiyatına göre beklenen hareketin yönüne dair sonuç ortalamasını Size verecektir.

Borsa cetvellerinin hareketlerini devamlı etkileyen en önemli etkenlerden biri makroekonomik faktörlerdir. Hepiniz bildiğiniz gibi bu etkenler periyodik olup döviz, endeks veya hisse senet olsun belirli trendin veya trendlerin fiyatlarının yükseleceği veya düşeceği sonuçlarının rakamsal değerlerine bağlıdır. Her yatrırımcı ve trader, rakamsal değerin daha önceki periyoda orantılı olarak ne olacağını bilmek istemektedir. En azından daha iyi mi daha kötü mü olacağını bilmek isteyecek çünkü trendi satacağı veya satınalacağı buna bağlıdır. Piyasanın her ortağı, bir şekilde gerekçelendirilmiş ticari tahminde bulunmaktadır, ve ona dayanarak satacağı veya alacağına dair ticari kararını almaktadır. Bu durumda verilen haberler, çıkan rakamsal değerleri itibarıyle yapmış olduğu ticari tahmininin doğru olup olmadığını ve trendin satış akdiyle ilgili ticari kararının doğru olup olmadığını gösterecektir. Her makroekonomik etken, bu sadece döviz veya fon piyasası olmayıp belirli ekonomik bölgenin ekonomisinin istisnasız tüm alanlarının ya da ekonomik bir konuyla bağlantılı bütün ortaklarının bir nevi anketlemesinin ortalamasının sonucudur. Mesela Personal income USA, ABD de özel kazançlar. Sözkonusu göstergenin değişmesi, nüfusun satınalma yeteneğinin durumunu göstermektedir. Harcamaların normal saviyesi durumunda bu göstergenin artışı, perakende satışlarının hacminin artışını sonuçlandırabilir, bu da milli ekonominin gelişmesi için olumlu bir etkendir ve milli dövizin değerinin artışını sonuçlandırır. Bu gösterge nokta anketlemesinin sonuıcunda hesaplanır diyelim ABD nin falan aile sayısının kazanç seviyelerinin artış veya düşüşü ile ilgili anketlemesinde. Bunun neticesinde alınan verilere dayanarak daha eski döneme nazaran daha iyi veya daha kötü olabilecek bir etken çıkartılmaktadır. Trade forecaste (Ticari tahmin) programı her ortağın anketlemeye katılmasını sağlamaktadır. Yani piyasanın her ortağı belirli makroekonomik faktörün ne olacağına dair kendi görüşünü belirtebilir. ‘Özenci’ opsiyonunu kullanarak daha önceki periyoda göre görüşünüzü ‘Değişmemiştir’, ‘Daha iyi’ veya ‘Daha kötü’ açısından belirtebilir veya ‘Profesyonel’ opsiyonunu seçip makroekonomik bir göstergenin beklenilen değerini tahmin ettiğiniz net bir rakam olarak gösterebilirsiniz. Trade forecaste (Ticari tahmin) programı yine de programı kullanmakta olan herkesin görüşünü dikkate aldığı gibi Sizin de görüşünüzü dikkate alacak, belirli bir zaman periyodu için ortalamayı ekranınıza taşıyacak ayrıca her bir kullanıcının bilgisayarının interface inin istediği penceresinde seçmiş olduğu belirli bir sürenin ortalamasını ekranlara görüntüleyeceketir. Sözkonusu göstergenin değeri ABD için bekleniyorsa ve gayet tabi ki bu ekonomik bölgenin ortaklarının görüşü ilginizi çekrese istediğiniz zaman periyodu için gerek dünya genelinde görüş ortalamasını, gerekse ilgili pencerede Sizi ilgilendiren ekonomik bir bölge olarak ABD yi seçerek oradaki kullanıcıların görüş ortalamasını görebileceksiniz. Programın kullanıcı sayısı ne kadar arttıkça sonuç da o kadar kesinleşmiş olacaktır. Ve elde edeceğiniz sonucun resmi makroekonomik göstergelerden çok daha doğru çıkacağı pekala mümkündür çünkü makroekonomik göstergeler oldukça sınırlı ve suni seçilen verilerden oluşturulmaktadır program ise tüm isteklilerin görüşlerini dikkate alabilmektedir. Sonuç itibarıyle sözkonusu programımızı kullanmaya karar alacağınız takdirde doğru ticari kararların alınmasında şanslarınızı çok kat daha arttıracağını söylemek mümkündür.
 
 

Download Trade Forecast