Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Program for trade forecasting

Using of this program increase chanses of trader in right decision-making

 Только один взгляд в будущее сделает бессмысленным всё наше существование! Торговые прогнозы, прогнозы по рынку форекс, макроэкономическое прогнозирование. Правильно спрогнозированные торговые решения по рынку форекс, фондовому рынку и рынку сырьевых материалов. Что же всё это?

Projekt "Trade Forecast" poszukuje nowych partnerów!

Cel
Załączenie do projektu wszystkich traderów (zawodowych, zarówno jak początkujących), pracujących na rynku forex.

Zadania partnera
Czynnie załączać traderów do korzystania z programu Trade Forecast.

Dochód partnerski
Otrzymanie do %50 prowizji od opłat użytkowników.

Warunki dla naliczania prowizji na rzecz partnera
Skorzystanie się przez użytkownika końcowego z Promo-Kodu partnera w czasie tworzenia rachunku.

Opis szczegółowy

Schemat pracy partnera jest przezroczysty:

 1. Należy rozpowszechniać Promo-Kod wśród maksymalnie dużej liczby użytkowników programu Trade Forecast
 2. Kontrolować stan Promo-Kodu

 

 Oprócz tego, należy pamiętać o następujących zasadach:

 1.  Indywidualny Promo-Kod jest udzielany partnerowi jeden raz i na zawsze. Jest on udzielany automatycznie w czasie rejestracji oraz nigdy nie ulega zmianie.
 2. Prowizja  jest naliczana na ważny Promo-Kod w pierwszej dekadzie  następującego miesiąca. Prowizja jest naliczana wyłącznie wtedy, kiedy użytkownik wprowadził Promo-Kod do chwili tworzenia rachunku.
 3. Partner powinien samodzielnie kontrolować przedłużenie okresu ważności  Promo-Kodu:
  1. Okres ważności Promo-Kodu – jeden pełny/niepełny miesiąc kalendarzowy.
  2. W końcu każdego miesiąca (po dniu 25) partner może przedłużyć ważność Promo-Kodu na kolejny miesiąc. Można to zrobić bądź w swoim Gabinecie, bądź klikając na linkę w piśmie przypominającym.
  3. Prowizja z tytułu nie przedłużonego (nieważnego)  Promo-Kodu nie jest naliczana.    
 4. W swoim gabinecie partner może przejrzeć sprawozdania ze wszystkich naliczeń oraz wpłat.  

  Uwaga!
Promo-Kod nie działa wstecz. Innymi słowy, Promo-Kod nie obowiązuje wobec zeszłych opłat. Tylko wobec przyszłych. 


Przykład rozliczenia prowizji

Przypuśćmy, iż partner zarejestrował się w dniu 17-go stycznia  oraz we właściwym terminie nie przedłużył obowiązywanie  Promo-Kodu na miesiąc luty. Zaś przedłużył tylko w dniu 7-go lutego.

 

Przypuśćmy, iż użytkownik, który skorzystał z  Promo-Kodu, dokonał trzy opłaty:

 • 21-go stycznia na kwotę $50. Prowizja - $25.
 • 3-go lutego na kwotę $60. Prowizja - $0 (obowiązywanie Promo-Kod jest nieważne).
 • 13-go lutego na kwotę $100. Prowizja - $50 (ponieważ Promo-Kod przedłużony został od dnia 7-go lutego).

 

Kwota prowizji dorównuje $25 + $50 = $75

  

Proszę napisać nam bądź Zarejestrować się